پذیرش سه ایده جدید در پردیس علوم انسانی و هنر

پذیرش سه ایده جدید در پردیس علوم انسانی و هنر

شانزدهمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد روز سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸ در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این جلسه هسته “دژآمد” با مدیریت موسوی و با ایده محوری طراحی و آفرینش متعلقات مد، هسته “چیتا” با ارائه منشادیان و با ایده محوری طراحی محتوای توسعه تفکر چابک سازمانی و هسته “مدیر اول” با ارائه خواجوئی نسب و با ایده محوری تولید محتوای اثربخش جهت بهبود عملکرد مدیریت و سازمان، بررسی و در نهایت هر سه ایده برای فعالیت در دوره پیش رشد پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد پذیرفته شدند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری یزد

منبع خبر

پارک علم و فناوری یزد

پارک علم و فناوری یزد

زندگی با طعم فناوری ایرانی

    نظرات