تجهیز ۵ بیمارستان مرجع در لرستان و افتتاح کلینیک نفس تا هفته آینده

تجهیز ۵ بیمارستان مرجع در لرستان و افتتاح کلینیک نفس تا هفته آینده

در دیگر اقدام کمپین نفس برای مقابله با کرونا علیرضا ناظم الرعایا، ساخت سازه کلینیک تخصصی نفس از ۲۳ اسفند ماه آغاز شده و تا ظهر اسکلت و دیوارهای داخلی آن به اتمام رسیده است. از ساخت یک کلینیک تخصصی خبر داد و گفت: «ساخت سازه کلینیک تخصصی نفس از ۲۳ اسفند ماه آغاز شده و تا ظهر اسکلت و دیوارهای داخلی آن به اتمام رسیده است.

متن کامل خبر در سایت نوپانا

منبع خبر

نوپانا

نوپانا

نوپانا یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات