ویروس کرونا: اقتصاد جهان در معرض خطر

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در تداوم انتشار گزارش‌های سیاستی پیرامون بحران کرونا، گزارش منتشرشده توسط OECD در تاریخ ۲ مارچ ۲۰۲۰ با عنوان «ویروس کرونا: اقتصاد جهان در معرض خطر» را ترجمه و در اختیار سیاستگذاران و پژوهشگران قرار داده است.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات