موتور صرف فعل دیکشنری بیاموز

موتور صرف فعل دیکشنری بیاموز

صرف فعل یا Conjugation یکی از مفاهیم پایه‌ای در بسیاری از زبان‌های خارجی است. منظور از صرف فعل معمولا تغییراتی است که در فعل با توجه به زمان، وجه یا فاعل جمله ایجاد می‌شود. با توجه به چند وجهی بودن این مباحث برای یادگیری نحوه صرف افعال نیاز به بررسی چندین جدول برای هر فعل است. در این جدول‌ها زمان‌های استفاده از فعل بر اساس وجه طبقه‌بندی می‌شود. سپس برای هر یک از این زمان‌ها، فعل با توجه به فاعل جمله صرف می‌شود.

با توجه به اینکه نحوه صرف افعال دارای قواعد مشخصی در هر زبان است، معمولا امکان شناسایی نحوه صرف فعل با استفاده از دستور زبان وجود دارد. البته تعداد قابل توجهی از افعال در هر زبان از این قواعد تبعیت نمی‌کنند. به این افعال، افعال بی قاعده (irregular verbs) هم گفته می‌شود. برای یادگیری نحوه صرف این افعال تنها راه‌حل مراجعه به جداول صرف فعل است.

در گذشته این کار از طریق استفاده از کتاب‌های صرف فعل انجام می‌شد. دراین کتاب‌ها نحوه صرف همه افعال مهم یک زبان یک به یک آورده می‌شد. با به وجود آمدن دیکشنری‌های انلاین، استفاده از این مراجع رفته رفته منسوخ شد.

موتور صرف فعل دیکشنری بیاموز

دسترسی به موتور صرف فعل دیکشنری بیاموز بسیار ساده است. هربار که معنی یک فعل را در دیکشنری جست و جو می‌کنید، یک دکمه با عنوان "صرف فعل" در بالای صفحه نمایش داده می‌شود. با انتخاب این دکمه شما به صفحه صرف فعل منتقل می‌شوید. در این صفحه می‌توانید به جدول‌های صرف فعل دسترسی داشته باشید. در این جدول‌ها برای سادگی کار، حالت‌هایی از صرف فهل که بی‌قاعده شمره می‌شوند با رنگ دیگر مشخص شده‌اند تا کاربر بتوانید به سادگی آنها را شناسایی کرده و مورد توجه بیشتری قرار دهد.

    منبع خبر

    بیاموز

    بیاموز

    کمک به یادگیری زبان های مختلف

    نظرات