ظرفیت ایجاد ۵ کارخانه نوآوری در تهران

مدیر کل توسعه شعب و پردیس‌های پارک فناوری پردیس با بیان اینکه تهران ظرفیت دارد تا ۵ شعبه پارک فناوری پردیس در قالب کارخانه نوآوری داشته باشد، بیان کرد: سومین شعبه در حال راه اندازی است. مدیر مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس تاکید کرد: معاونت علمی و فناوری در استان‌های مختلف اقدام ترویجی ایجاد کارخانه‌های نوآوری کرده و خیلی از آنها به کارخانه آزادی آمدند تا مشاوره بگیرند و در راستای آن بتوانند یک کارخانه را راه اندازی کنند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات