انتخاب واحد اینترنتی دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مجازی رشته جامعه نگر علوم سلامت

انتخاب واحد اینترنتی دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مجازی رشته جامعه نگر علوم سلامت


کلیه پذیرفته شدگان جدیدالورود رشته آموزش جامعه نگر علوم سلامت مقتضی است روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۲/۱۰ جهت انتخاب واحد اینترنتی به سامانه سما با شماره دانشجویی(شماره کاربری) و رمز عبور (شماره شناسنامه) به آدرس اینترنتی sama.iums.ac.ir وارد شده و انتخاب واحد خود را انجام دهند.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات