عملکرد پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
     
     در بحران کوئید ۱۹

عملکرد پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه در بحران کوئید ۱۹

عملکرد پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه در بحران کوئید ۱۹

# عنوان دریافت توضیحات حجم تعداد دریافت
خبر کوئید ۱۹
IMG_۱۸۷۹ دریافت ۱۵.۴۸ mb ۰
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

منبع خبر

پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه یک پارک علم و فناوری در شهر کرمانشاه می باشد

    نظرات