راه اندازی پایگاه اینترنتی کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹

راه اندازی پایگاه اینترنتی کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹

کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹ پایگاه اینترنتی ویژه ای با هدف اطلاع رسانی در خصوص آمار و اطلاعات و یافته های علمی و تحقیقاتی مرتبط با ویروس کرونا راه اندازی نموده است.
معرفی و اهداف کمیته
- بررسی وضع موجود و پیش­ بینی روند بیماری واگیر ناشی از ویروس کرونا در کشور
- بررسی مدل­های اپیدمیولوژیک بیماری واگیر ناشی از ویروس کرونا در کشور
- بررسی مستندات و یافته ­های داخلی در خصوص الگوی بیماری زائی و ابتلاء به بیماری واگیر ناشی از ویروس کرونا
- بررسی مستندات در خصوص بیماری واگیر ناشی از ویروس کرونا
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات