بازدید معاون فناوری و نوآوری، مدیر امور موسسات و بازاریابی و رئیس اداره خدمات فنی و تخصصی پارک علم و فناوری خلیج فارس از مرکز رشد کنگان

بازدید معاون فناوری و نوآوری، مدیر امور موسسات و بازاریابی و رئیس اداره خدمات فنی و تخصصی پارک علم و فناوری خلیج فارس از مرکز رشد کنگانبه گزارش روابط عمومی پارک خلیج فارس استان بوشهر، معاون فناوری و نوآوری، مدیر امور موسسات و بازاریابی و رئیس اداره خدمات فنی و تخصصی پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر از شرکت های مستقر در مرکز رشد علم و فناوری شهرستان کنگان و نشست بررسی مسائل و برنامه های آتی واحدهای فناور برگزار شد. همچنین نشستی با مدیر مرکز رشد علم و فناوری کنگان به منظور بررسی برنامه های این مرکز در سال ۱۳۹۹ برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

منبع خبر

پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر) یک پارک علم و فناوری در شهر بوشهر می باشد

    نظرات