جلسه ویدئو کنفرانس اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان بوشهر با رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد

جلسه ویدئو کنفرانس اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان بوشهر با رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شدبه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر، جلسه ویدئو کنفرانس اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان بوشهر با مهندس مجید دهبیدی پور رئیس پارک علم و فناوری و رئیس هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در خصوص تجارب و فعالیت های صندوق پژوهش و فناوری شریف برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

منبع خبر

پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر) یک پارک علم و فناوری در شهر بوشهر می باشد

    نظرات