برگزاری اولین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در سال ۱۳۹۹

برگزاری اولین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در سال ۱۳۹۹

با توجه به شرایط حاکم بر کشور و مشکلاتی که بیماری کرونا ایجاد کرده و امکان برگزاری جلسات به صورت حضوری وجود نداشت، روز یکشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی اولین جلسه را به صورت دیجیتالی برگزار کرد. طی این جلسه تصمیماتی در خصوص جابجایی دفتر انجمن، موضوع برگزاری مجمع عمومی و موضوع برخورد با جاعلین لوگوی انجمن صنفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین روند امور اجرایی انجمن و فرایند صدور گواهی‌های عضویت اعضا که در حال حاضر به شکل منظم انجام می‌شود مطرح شد. درباره برگزاری وبینارهای آموزشی انجمن در راستای اهداف انجمن نیز بحث و بررسی شد.

حاضرین در جلسه عبارت بودند از جناب آقای حمیدرضا اعتدال‌مهر، رییس هیات مدیره، سرکار خانم سولماز صادق‌نیا، نایب رییس، سام مدن‌پور خزانه‌دار، عادل طالبی دبیر، مصطفی سعیدنژاد بازرس و آقایان شاهرخی، الفت‌نسب و خاکپور اعضای هایت مدیره.

لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب کارهای اینترنتی)

منبع خبر

انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب  کارهای اینترنتی)

انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب کارهای اینترنتی)

انجمن کسب و کارهای اینترنتی می کوشد تا با ایجاد بستری مناسب برای تمامی نقش آفرینان فعال در زیست بوم (اکوسیستم) فناوری اطلاعات علاوه بر اینکه به حمایت

    نظرات