دومین فراخوان ارائه دو واحد درس طب ایرانی و مکمل

دومین فراخوان ارائه دو واحد درس طب ایرانی و مکمل

در خصوص اجرایی شدن دو واحد درس آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل و نحوه ثبت نام در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به پیوست مستندات ارائه می گردد.

جهت دانلود کلیک نمایید لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات