بازدید از واحدهای فناور مستقر در شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی  ارومیه

بازدید از واحدهای فناور مستقر در شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه

دکتر نیکبخت رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه دکتر شهسوار معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی از شرکت های مستقر در شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه بازدید کردند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

منبع خبر

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی یک پارک علم و فناوری در شهر ارومیه می باشد

    نظرات