سند احداث فاز چهارم پارک فناوری پردیس امضا شد

سند احداث فاز چهارم پارک فناوری پردیس امضا شد

همچنین در این نشست قرارداد و سند توسعه پارک در حریم جنوبی پردیس، میان پارک فناوری پردیس و شرکت عمران شهر جدید پردیس منعقد شد. به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، مهدی صفاری‌نیا رئیس این مجموعه با بیان این خبر توضیح داد: پارک فناوری پردیس تا کنون در سه فاز توسعه پیدا کرده و مجموع مساحت آن در این سه فاز تقریبا به ۶۰ هکتار رسیده است. بر مبنای قراردادی که امروز امضا شد، ۳۰ هکتار مساحت جدید در قالب فاز ۴ به پارک فناوری پردیس الحاق می‌شود. مهدی صفاری‌نیا در مورد سند دوم امضا شده در این نشست اظهار داشت: همچنین سند دیگری امروز بین پارک فناوری پردیس و شرکت عمران شهر جدید پردیس امضا شد. وی در مورد میزان افزایش اشتغال‌زایی، پیرو افزایش مساحت پارک فناوری پردیس گفت: با الحاق این ۳۰ هکتار جدید به پارک فناوری پردیس، تا سه سال آینده، ظرفیت استقرار ۱۰۰۰ شرکت را در پارک خواهیم داشت.

متن کامل خبر در سایت شنبه پرس

منبع خبر

شنبه پرس

شنبه پرس

شنبه پرس یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات