نشست ریاست بانک تجارت استان با رییس پارک و مدیرعامل صندوق پژوهش وفناوری

نشست ریاست بانک تجارت استان با رییس پارک و مدیرعامل صندوق پژوهش وفناوری

صبح روز دوشنبه مورخ ۹۹/۲/۲۹ حسین باقرلو رییس سرپرستی بانک تجارت استان به اتفاق همراهان خویش میهمان پارک و دکتر باستی رییس پارک علم و فناوری گیلان بودند.

در این نشست علاوه بر ریاست بانک تجارت و رییس پارک گیلان، آقای دانیال سمیعی مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری حضورداشتند، که حمایت از صندوق پژوهش و نوآوری موضوع اصلی این نشست بود.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری گیلان

منبع خبر

پارک علم و فناوری گیلان

پارک علم و فناوری گیلان

پارک علم و فناوری گیلان یک پارک علم و فناوری در شهر رشت می باشد

    نظرات