پذیرش طرح های فناورانه برای رفع چالش صنعت لاستیک سازی آغاز شد

با اغاز دریافت طرح‌های پسا دکتری فناورانه از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و یکی از گروه‌های صنعتی، دانش آموختگان مقطع دکتری می‌توانند طرح‌های فناورانه خود را برای رفع چالش‌های صنعت لاستیک سازی ارائه دهند. بر اساس فراخوان اعلام شده زمان این دوره پسادکتری حداکثر یک سال بوده و با تصویب گروه صنعتی و صندوق حمایت از پژوهشگران، این زمان تا یک سال قابل تمدید است. از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران به منظور رفع چالش‌های گوناگون صنایع فراخوانی برای حمایت از طرح‌های پسا دکتری فناورانه (پسافن) منتشر شد و در آن از دانش آموختگان دوره دکتری درخواست شد تا طرح‌های فناورانه خود را به این صندوق ارسال کنند. این فراخوان با همکاری یکی از گروه‌های صنعتی منتشر شده است و در آن ۶۲ مساله طرح شده است تا پژوهشگر پسا دکتری بر اساس آن طرح‌های خود را ارسال کند. زمان دوره پسادکتری حداکثر یک سال بوده و با تصویب گروه صنعتی و صندوق حمایت از پژوهشگران این زمان تا یک سال قابل تمدید است.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

منبع خبر

اکوموتیو

اکوموتیو

اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات