هفتادمین جلسه داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد انجام شد

هفتادمین جلسه داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد انجام شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر هفتادمین جلسه داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۳۱ در مرکز رشد نوشهر و با حضور داوران مربوط برگزار شد. هم چنین ارتباط ویدئو کنفرانسی با پارک نیز جهت ارزیابی و داوری نهایی انجام شد.
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد

    نظرات