اولین جلسه توانمندسازی واحدهای فناور نوشهر در سال ۹۹ برگزار شد

اولین جلسه توانمندسازی واحدهای فناور نوشهر در سال ۹۹ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر اولین جلسه توانمندسازی واحدهای فناور نوشهر در سال ۹۹ بصورت ارتباط ویدئو کنفرانسی با پارک علم و فناوری مازندران در ساری روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۱  برگزار شد. در این جلسه کلیه واحدهای تازه جذب شده از روند جذب و پذیرش پارک و بخش های مختلف خدماتی در پارک شامل بخش حقوقی، امورموسسات، نحوه ثبت شرکت و ثبت اختراع آشنا شدند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد

    نظرات