بسته صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه فناوری در شرکت‌های مستقر در پارک های علم و فناوری

بسته صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه فناوری در شرکت‌های مستقر در پارک های علم و فناوری

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی به بانک‌ها و صندوق‌های پژوهش و فناوری به عنوان بازوهای تامین مالی صندوق نوآوری اشاره کرد و گفت: شرکت‌هایی که تقاضای کمتر از ۵۰۰ میلیون داشته باشند می‌توانند از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری زمان دریافت تسهیلات خود را کوتاه کنند و برای شرکت‌های بزرگ با درخواست‌های بالاتر، این تسریع از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود. شرکت‌های غیر دانش بنیان یا شرکت‌های دانش بنیانی که به دنبال منابع مالی برای محصول غیر دانش بنیان خود هستند نیز می‌توانند از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری مانند صندوق دانشگاه تهران از خدمات صندوق نوآوری استفاده کنند؛ در عمل نقش ما برای صندوق‌های پژوهش و فناوری مانند بانک مرکزی در مقابل بانک‌های عامل است. ملکی‌فر سبد خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی را در چهار دسته تسهیلات، اعطای ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری و توانمندسازی طبقه‌بندی کرد و گفت: خانواده خدمات تسهیلات صندوق پر تعداد است و از وام بدون بهره صفر درصد تا بهره ۱۸ درصدی برای نیازهای مختلف را شامل‌ می‌شود.

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

منبع خبر

سلام نوپا

سلام نوپا

رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

    نظرات