برگزاری تور فناوری با بازدید دانش‌آموزان و مسئولین مدرسه علامه طباطبائی بابل

برگزاری تور فناوری با بازدید دانش‌آموزان و مسئولین مدرسه علامه طباطبائی بابل

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

  مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

  مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ یک مرکز رشد در شهر سیمرغ می باشد

   نظرات