برگزاری تور فناوری با بازدید دانش‌آموزان و مسئولین هنرستان دکتر حسابی بابل

برگزاری تور فناوری با بازدید دانش‌آموزان و مسئولین هنرستان دکتر حسابی بابل

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

  مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

  مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ یک مرکز رشد در شهر سیمرغ می باشد

   نظرات