چشم انداز بورسی شدن استارتاپ ها

چشم انداز بورسی شدن استارتاپ ها

با درایت و آینده نگری می‌توان از اقبال عمومی پیش آمده برای بورس بهره جست و سیل نقدینگی جدیدی را که وارد بازار شده است، طوری جهت داد که به جای ایجاد حباب در بازار با تزریق مستقیم به شرکت‌ها موجب افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور شود. به همین سبب عرضه اولیه شرکت‌های استارتاپی و فناورانه و دسترسی آنها به نقدینگی موجود در بازار سرمایه بدون شک می‌تواند مستقیما به رشد تولید ناخالص ملی و متنوع سازی ساختار اقتصادی کشور یاری برساند. با نگاه به نقش صنایع فناوری محور و استارتاپ‌ها در آینده اقتصاد کشور و همچنین دورنمای ظرفیت رشد آنها در دهه‌های پیش رو و مقایسه آن با سهم این گروه بنگاه‌ها از منابع بازار پول، بازار سرمایه و صندوق ارزی کشور، می‌توان دریافت که این بخش کلیدی و آینده ساز اقتصاد مورد بی مهری واقع شده و تقریبا هیچ دسترسی ای به بازارهای تامین مالی مرسوم کشور نداشته است. شکی نیست که با ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه و دسترسی آنها به تامین مالی ازطریق بورس می‌تواند به رشد پایدار آنها کمک کرده و همچنین دورنمای توسعه خدمات و تسخیر بازارهای جدید منطقه‌ای را به روی آنها بگشایند.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

منبع خبر

هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات