سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری ومناطق نوآوری

سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری ومناطق نوآوری

حضوررئیس پارک علم وفناوری مازندران و مدیران مراکز رشد واحدهای فناور در سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

  مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

  مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ یک مرکز رشد در شهر سیمرغ می باشد

   نظرات