بازدید دکتر امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور

بازدید دکتر امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور

بازدید دکتر امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و دکتر جعفری رئیس دانشگاه علمی کاربردی مازندران از دستاوردهای مرکز رشد فناوری سیمرغ مستقر وابسته به پارک علم وفناوری مازندران.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ یک مرکز رشد در شهر سیمرغ می باشد

    نظرات