فراخوان حمایت از طرح های نوآورانه بهینه سازی مصرف سوخت موتورخانه ها

اداره کل سرمایه گذاری و بومی سازی فناوری پارک فناوری پردیس از طرح‌های فناورانه حوزه بهینه سازی مصرف سوخت موتورخانه‌ها، حمایت می‌کند. ها، شرکت‌های دانش بنیان و فناور در حوزه بهینه‌سازی ‌سازی مصرف سوخت موتورخانه‌ها، حمایت کند. ، طرح و یا محصول مرتبط با این حوزه را دارند، می‌توانند فرم پیوست شده را تکمیل و حداکثر تا ۱ تیر ماه ۹۹ به آدرس Alipour@techpark.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

منبع خبر

اکوموتیو

اکوموتیو

اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات