مراسم گرامی داشت روز کارمنددر هفته دولت

مراسم گرامی داشت روز کارمنددر هفته دولت

مراسم گرامی داشت روز کارمند در هفته دولت، وتقدیرازکارمندان نمونه پارک علم وفناوری مازندران.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

  مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

  مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ یک مرکز رشد در شهر سیمرغ می باشد

   نظرات