مناقصه یک مرحله ای عمرانی-تکمیل ساختمان فناوری پارک علم و فناوری لرستان

مناقصه یک مرحله ای عمرانی-تکمیل ساختمان فناوری پارک علم و فناوری لرستان

مناقصه یک مرحله ای عمرانی

شماره مناقصه: ۰۲-۹۹

پارک علم و فناوری لرستان در نظر دارد جهت تکمیل ساختمان فناوری پارک علم و فناوری لرستان (معماری و تاسیسات طبقات منفی یک و همکف) از طریق فراخوان عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.

۱_ موضوع مناقصه: تکمیل ساختمان فناوری پارک علم و فناوری لرستان (معماری و تاسیسات طبقات منفی یک و همکف)

۲- واجد شرایط کلیه پیمانکاران که دارای تاییدیه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته ابنیه پایه۵ یا بالاتر و رشته تاسیسات پایه۵ یا بالاتر

۳-محل اعتبار پروژه : اعتبارات عمرانی -اسناد خزانه اسلامی( مبلغ اعلامی توسط مناقصه گران باید با احتساب حفظ قدرت خرید باشد)

۴_ تضمین شرکت در مناقصه: به صورت ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۲,۳۴۳,۸۵۰,۸۸۱ریال (دومیلیارد سیصدو چهل و سه میلیون و هشتصدو پنجاه هزار و هشتصدو هشتاد و یک ریال).

۵_ مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه اینترنتی: از روز شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۷، تا روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱.

۶_ دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

۷_ مهلت بارگذاری اسناد تکمیل شده مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: ازروز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۲، تا روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۳

۸_ زمان برگزاری جلسه کمیسیون مناقصه: ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۹ /۰۴/۰۴

۹- آدرس مناقصه‌گزار: لرستان،خرم آباد،کیلومترپنج جاده خرم آباد-تهران،پردیس دانشگاهی کمالوند،

ورودی دانشگاه،معبرآخر،پارک علم وفناوری لرستان

شماره تلفن: ۳۳۴۰۲۵۱۸ ۰۶۶ دبیرخانه کمیسیون معاملات پارک علم و فناوری لرستان.

محل برگزاری مناقصه : اتاق جلسات حوزه ریاست پارک علم وفناوری لرستان.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود است.

_ هزینه نشر آگهی برعهده برنده مناقصه است.

ضمناً توجه به موارد زیر الزامی است:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند .

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکزتماس: ۰۲۱۴۱۹۳۴

دفتر ثبت‌نام: ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۸۸۹۶۹۷۳۷ ۰۲۱

شماره مناقصه: ۰۲-۹۹

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

    نظرات