برگزاری سی و دومین نشست اعضای اندیشکده صفا به میزبانی پارک علم و فناوری یزد

برگزاری سی و دومین نشست اعضای اندیشکده صفا به میزبانی پارک علم و فناوری یزد

نشست مشترک اعضای اندیشکده صفا(صنعت، فناوری و اقتصاد) با پارک علم و فناوری یزد با حضور لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، سپهر، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و دیگر اعضای اندیشکده از جمله فنایی، نایب رئیس هیئت مدیره اندیشکده و رئیس انجمن برق و الکترونیک، داد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان یزد،بلندیان، مدیر عامل اندیشکده، ابرقویی، از اساتید برجسته دانشگاه‌های استان یزد و دیگر عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان یزد،فقیه خراسانی، عضو هیئت مدیره اندیشکده، متوسلیان، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی،حجازی، عضو اندیشکده و قویدل، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک یزد، با موضوع آشنایی با صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، ظرفیت ها و چالش های آن، در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست که با دعوت از مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری یزد برگزار شد، ابتدا محمد سپهر، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد گزارشی از عملکرد صندوق، اهداف، ماموریت‌ها و چالش‌های پیش روی آن پرداخت، سپس هر یک از اعضا دیدگاه‌ها و اندیشه‌ها و راهکارهای خود در پیشبرد و بهبود عملکرد صندوق را ارائه کردند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری یزد

منبع خبر

پارک علم و فناوری یزد

پارک علم و فناوری یزد

زندگی با طعم فناوری ایرانی

    نظرات