نشست صمیمی ریاست محترم پارک علم و فناوری مازندران با هسته های مستقر در مراکز رشد

نشست صمیمی ریاست محترم پارک علم و فناوری مازندران با هسته های مستقر در مراکز رشد

روز گذشته نشست صمیمی آقای دکتر علی معتمدزادگان، ریاست محترم پارک علم و فناوری مازندران، با هسته های مستقر در مراکز رشد در فضای اشتراکی ساختمان مرکزی پارک برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر الیاسی معاون محترم پارک و آقای دکتر خوش روش مدیر مرکز رشد جامع شهرستان ساری نیز حضور داشتند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور ساری

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور ساری

مرکز رشد واحدهای فناور ساری

مرکز رشد واحدهای فناور ساری یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

    نظرات