لیست کارگاههای توانمند سازی تابستان ۹۹

لیست کارگاههای توانمند سازی تابستان ۹۹


قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده

به منظور جلوگیری از وقفه در فرآیند ارتقاء مرتبه علمی اساتید و همچنین اعضاء هیئت علمی جدیدالورود و یا کسانی که تاکنون کارگاههای روش تدریس، روش تحقیق و جستجوی منابع الکترونیکی را نگذرانده اند، دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در نظر دارد هر ماه این ۳ کارگاه را برگزار نماید.
لذا به اطلاع اعضاء محترم هیئت علمی واجد شرایط می رساند، اسامی خود را تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۴ به دفتر توسعه آموزش دانشکده ارسال فرمایند.

توجه : (ظرفیت کارگاه های حضوری محدود و تا سقف ۱۵ نفر می باشد)

ردیف نام کارگاه آموزشی نام مدرس تیر مرداد شهریور
۱ روش تدریس مقدماتی خانم دکتر هلن درگاهی ۹۹/۴/۱۵ ۹۹/۵/۲۶ ۹۹/۶/۲۶
۲ روش تحقیق مقدماتی خانم دکتر لیلا قالیچی ۹۹/۴/۱۰ ۹۹/۵/۷ ۹۹/۶/۲۳
۳ جستجوی منابع الکترونیکی آقای دکتر برادران ۹۹/۴/۱۷ ۹۹/۵/۱۴ ۹۹/۶/۱۸
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات