جشنواره تجارب برتر دانشگاه و درس آموخته ها در مدیریت مقابله با بحران کووید

جشنواره تجارب برتر دانشگاه و درس آموخته ها در مدیریت مقابله با بحران کووید

با عنایت به مصوبات ستاد مدیریت بحران و با توجه به اهمیت و لزوم تدوین و مستندسازی و بهره مندی از تجارب گروه ها و ثبت و انتشار درس آموخته های واحدهای مختلف و مراکز درگیر در مقابله با بیماری کرونا در راستای افزایش دانش، توانمندیها، مهارتها و یادگیری سازمانی و بهینه سازی مدیریت عملکرد واحدهای تابعه جشنواره " اقدامات، تجارب و درس آموخته های برتر مدیریت بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی ایران " برگزار می گردد.
محورهای پیشنهادی جشنواره :
 1. اقدامات مدیریتی کلان معاونت ها، روسای بیمارستان ها و مراکز و شبکه های بهداشتی و درمانی
 2. اقدامات مربوط به کسب آمادگی جهت مواجهه با بحران
 3. اقدامات مربوط به کاهش آسیب ناشی از بحران
 4. خلاقیت ها و نوآوری ها در خصوص مقابله با بیماری
 5. تجارب جدید گروه های درمانی و بالینی در مدیریت بیماری و تدوین و اجرای پروتکل های درمانی و بهداشتی
 6. مدیریت منابع انسانی و تامین، حفظ و نگهداشت سرمایه های انسانی
 7. مدیریت زنجیره تامین، توزیع و مصرف دارو و لوازم مصرفی
 8. نحوه اجرای صحیح غربالگری و مدیریت تقاضا در انجام روش های تشخیصی و آزمایشگاهی و اثرات آن
 9. نقش آموزش و راهکارهای اجرایی و اثربخشی آن در کاهش میزان ابتلا به بیماری
 10. جلب حمایتهای مردمی و خیرین سلامت و رزم آیش کمک مومنانه در بیماری کرونا
 11. اقدامات موثر بازتوانی و توانبخشی روانی اجتماعی و مدیریت استرس و مدیریت سوگ در جامعه
 12. مدیریت امور تغذیه و رژیم درمانی، بهداشت محیط و کنترل عفونت و .....
 13. روابط عمومی سنجش افکار و آگاهی بخشی  مدیریت ارتباطات و مشارکتهای برون بخشی و بین بخشی در شرایط بحران
جهت شرکت در این جشنواره مستندات مربوطه را بصورت مکتوب، تصویری و ویدیویی به دبیرخانه جشنواره در مدیریت روابط عمومی ارسال نمایید .
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

  نظرات