حضور مدیران عامل شرکت های فناور در شورای راهبری فناوری اطلاعات پارک

ابوالفضل ساجدی و مهدی حاجی مرادی از مدیران عامل شرکتهای پارک علم و فناوری یزد، به عضویت شورای راهبری فناوری اطلاعات پارک منصوب شدند.
همچنین حسین رحیمی به عنوان رئیس، محمدرضا اکبریان، دبیر و شهرام شکوهی، امیر جهانگرد و سید محمود زنجیرچی به عنوان اعضای شورا منصوب شدند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری یزد

منبع خبر

پارک علم و فناوری یزد

پارک علم و فناوری یزد

زندگی با طعم فناوری ایرانی

    نظرات