فراخوان اعطای گرنت ویژه نصر

فراخوان اعطای گرنت ویژه نصر

به استحضار می رساند مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با توجه به تاثیرات وسیع همه گیری بیماری کرونا به نظام آموزشی علوم پزشکی کشور گرنت ویژه ای با عناوین زیر اختصاص داده است:
۱) بازبینی و بازنگری نظام آموزش عالی سلامت به منظور افزایش تاب آوری درمقابل همه گیری بیماری کرونا و بحران های مشابه
۲) بازبینی و بازنگری محتوای درسی بیماری های عفونی در برنامه درسی پزشکی عمومی با توجه به بیماری های عفونی بازپدید و نوپدید
داوطلبان می توانند پروپوزال های خود را از تاریخ ۹۹/۰۳/۲۰ لغایت ۹۹/۰۴/۲۰ در سامانه پژوهشی نصر به آدرس http://rms.nasrme.ac.ir/ در بخش گرنت ویژه به ثبت برسانند.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات