اولین جلسه کمیسیون دائمی پارک

اولین جلسه کمیسیون دائمی پارک

اولین جلسه کمیسیون دائمی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با حضور آقای دکتر کشمیری، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، دکتر ابراهیمی، رئیس پارک علم و فنا‌وری دانشگاه تربیت مدرس و جمعی از اعضای کمیسیون در ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰ خردادماه ۹۹ در اتاق شورای دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

۹۹/۰۳/۲۰

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات