حمایت پارک علم و فناوری خراسان ش...

حمایت پارک علم و فناوری خراسان ش...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان شمالی، این توافقنامه روز سه شنبه ۲۰ خرداد ماه ۹۹ به منظور اجرایی ساختن آیین نامه حمایتی پارک های علم و فناوری از فعالیت های حوزه کارآفرینی و نوآوری دانشجویان در قالب انجمن های علمی دانشجویی منعقد شد.

راه اندازی کارگروه حمایت از فعالیت های فناورانه انجمن های علمی دانشجویی، تامین منابع مالی لازم برای اجرای موضوع توافقنامه، نحوه استقرار تیم ها و انجام حمایت های لازم از مفاد مورد توافق در این همکاری دو جانبه است.

در حاشیه نشست امضاء توافقنامه دکتر گرمه ای رئیس و آقای فیض آبادی معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری استان با حضور در جمع واحدهای فناور مرکز رشد اسفراین ضمن گفتگو با مدیران و نمایندگان واحدها، چالش ها، موانع و حمایت های درخواستی را مورد بررسی قرار دادند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان شمالی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان شمالی

پارک علم و فناوری خراسان شمالی

پارک علم و فناوری خراسان شمالی یک پارک علم و فناوری در شهر بجنورد می باشد

    نظرات