بازدید مدیر کل اداره کل بازرسی استان مرکزی از پارک علم و فناوری استان مرکزی

بازدید مدیرکل و معاونین اداره کل بازرسی استان از پارک و واحدهای فناوری با هدف آشنایی با وظایف و فعالیت های پارک علم و فناوری استان و بازدید از دستاوردهای واحدهای فناور.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات