استقرار اولین مرکز شتابدهنده دارویی در علوم پزشکی شهیدبهشتی

وی آمادگی خود را برای حمایت از مرکز شتابدهی فارماکوژنومیکس، فناوری‌های امیکس محاسباتی و مجتمع فناوری دانشگاه اعلام کرد و افزود: اگر در مسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اولین گام را بردارد، به سرعت الگوی آن تسری پیدا خواهد کرد، چراکه اساتید و پژوهشگران به این دانشگاه اعتماد کامل دارند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات