درادامه جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق پژوهش یزد صورت گرفت:

درادامه جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق پژوهش یزد صورت گرفت:

ادامه جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری استان یزد،شنبه ۳۱ خرداد ۹۹ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، در این جلسه افزایش سرمایه صندوق مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه گزارش توجیهی، بازرس آنرا تایید کرد و در نهایت نیز اعضای مجمع با افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه صندوق پژوهش فناوری استان یزد از ۲۱۰ میلیارد ریال به ۴۲۰ میلیارد موافقت کردند.

لینک اصل خبر در سایت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  منبع خبر

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یک سرمایه گذار در شهر یزد می باشد

   نظرات