گفتگوی ماهنامه تجارت‌طلایی با مدیرعامل...

گفتگوی ماهنامه تجارت‌طلایی با مدیرعامل...

گفتگوی ماهنامه تجارت‌طلایی با مدیرعامل مرکزخرید آیریک سنتر
مصاحبه جناب آقای علی قائدیان مدیرعامل محترم مرکز خرید آیریک سنتر با ماهنامه تجارت‌طلایی مشروح کامل این گفتگو در شماره جدید نشریه منتشر خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت تجارت طلایی نیک روش

  منبع خبر

  تجارت طلایی نیک روش

  تجارت طلایی نیک روش

  تجارت طلایی نیک روش یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات