حمایت از کسب و کارهای حقوقی و قضایی، یکی از اولویت های پارک علم و فناوری استان مرکزی

رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی گفت: تغییر و به روز شدن خدمات کسب و کار، توسعه محصول، افزایش توان مندی و تاب آوری شرکت، توسعه سبد محصول، توسعه فناوری، ایجاد ارزش افزوده و... از اولویت های پارک علم و فناوری استان است.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات