ثبت هویت تاریخی و تهیه و نگهداری آرشیوی از عکسهای دانشگاه

ثبت هویت تاریخی و تهیه و نگهداری آرشیوی از عکسهای دانشگاه


با عنایت به اهمیت ثبت هویت تاریخی و تهیه و نگهداری آرشیوی از عکسهای دانشگاه، مدیریت روابط عمومی در نظر دارد نسبت به فراخوان و جمع آوری عکس های قدیمی (بخصوص قبل از انتزاع دانشگاه در سال ۱۳۹۲) موجود نزد همکاران گرانقدر دانشگاه اقدام نماید. از کلیه همکاران دعوت گردد چنانچه از مناسبت ها، رویدادها، همکاران، مسئولین و فضاهای قدیمی دانشگاه در اختیار دارند یا بوسیله تلفن همراه خود یا دوربین عکاسی شخصی خود ثبت نموده اند، فایل تصویری از  عکس ها و آثار خود را جهت تکمیل تاریخ دانشگاه از طریق آدرس ایمیل زیر به مدیریت روابط عمومی دانشگاه ارسال نمایند.
آدرس ایمیل: Iumspr iums.ac.ir
در ضمن به استحضار می رساند که از آثار ارسالی با درج نام صاحب اثر در وب سایت و انتشارات دانشگاه استفاده خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات