جذب هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی همدان

جذب هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی همدان


دانشگاه علوم پزشکی همدان در راستای تکمیل هیئت علمی خود در سال ۱۳۹۹ بشرح جدول پیوست از بین فارغ التحصیلان مقطع دکتری PhD در رشته های اعلام شده اقدام به جذب هیئت علمی به منظور گذراندن تعهدات را درسال ۱۳۹۹ اعلام می دارد.
نامه مربوطه و جدول رشته ها پیوست می باشد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات