شتابدهنده‌ها تا سقف ۵میلیارد ریال تسهیلات دریافت می‌کنند

شتابدهنده‌ها یکی از بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور هستند که به کمک آنها افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان سرعت گرفته است. اما همزمان با شیوع کرونا در کشور در کنار سایر کسب و کارها، آنها نیز از آسیب‌های ویروس جدید در امان نماندند. برای کاهش آسیب‌های احتمالی که در اثر شیوع ویروس کرونا به این این شتابدهنده‌ها وارد شده است، بسته تسهیلات متفاوتی در نظر گرفته شده است.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات