راه اندازی سامانه ثبت نام آنلاین آزمون مدارس توسط شرکت دانش بنیان آرکا

راه اندازی سامانه ثبت نام آنلاین آزمون مدارس توسط شرکت دانش بنیان آرکا

راه اندازی سامانه ثبت نام آنلاین آزمون مدارس آموزش و پرورش توسط شرکت دانش بنیان محاسبات نرم فناوری اطلاعات و ارتباطات آرکا از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری لرستان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان: شرکت دانش بنیان محاسبات نرم فناوری اطلاعات و ارتباطات آرکا با مدیریت عاملی محمد فرهادی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری لرستان موفق به راه اندازی ساملانه ثبت نام آنلاین آزمون مدارس خاص آموزش و پرورش شده است.این شرکت دانش بنیان از شرکت های موفق پارک علم و فناوری لرستان می باشد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

    نظرات