توسعه شرکت ورزش آفرینان سخت کوش ایرانیان در جهت صادرات

مدیرعامل شرکت ورزش آفرینان سخت کوش ایرانیان گفت: توسعه شرکت ورزش آفرینان سخت کوش ایرانیان در جهت صادرات به سراسر دنیا جهت استفاده تمام اقشار مردم، مدنظر شرکت قرار دارد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات