کارگاه پاورپوینت پیشرفته  ویژه اعضای محترم هیئت علمی در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۴/۲۳ برگزار خواهد شد.

کارگاه پاورپوینت پیشرفته ویژه اعضای محترم هیئت علمی در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۴/۲۳ برگزار خواهد شد.

کارگاه پاورپوینت پیشرفته در راستای توانمند سازی اعضاء محترم هیئت علمی در جهت پیشبرد اهداف دانشکده، روز دوشنبه مورخ ۹۹/۴/۲۳ از ساعت ۹ الی ۱۳ در سایت دانشجوئی دانشکده توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر عمرانی برگزار خواهد شد.
ردیف نام کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان برگزاری
۱ کارگاه پاور پوینت پیشرفته دوشنبه
۹۹/۴/۲۳
۹ الی ۱۳ سایت دانشجویی
مدرس : سرکار خانم دکتر عمرانی
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات