برگزاری هفتمین جلسه کمیته برنامه راهبردی پارک

برگزاری هفتمین جلسه کمیته برنامه راهبردی پارک

جلسه کمیته برنامه راهبردی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، در این جلسه رئیس و مدیران پارک در مورد موضوع ناحیه نوآوری و توسعه پارک به بحث و تبادل نظر پرداختند.

این نشست در ساعت ۸:۳۰ یک‌شنبه ۲۲ تیر سال جاری برگزار شد.

ساعت ۱۰- ۹۹/۰۴/۲۲

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات