ایده محوری تولید و معرفی ارقام برنج توسعه یافته جدید در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد تصویب شد

ایده محوری تولید و معرفی ارقام برنج توسعه یافته جدید در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد تصویب شد

صد و سی امین رجلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد در روز دوشنبه ۲۳ تیرماه سال جاری در محل سالن جلسات دانشکده علوم دامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، در این جلسه، ایده محوری “تولید و معرفی ارقام برنج توسعه یافته جدید” در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه نادعلی باباییان جلودار با همکاری نادعلی باقری به تشریح ایده محوری خود که باهدف تولید و معرفی ارقام جدید برنج پرمحصول و کیفی در شمال ایران ارائه‌شده است، پرداخت.

گفتنی است، این ایده محوری توسط آقایان پیردشتی، کیانی، دهستانی، انصاری، متولی و اسدی موردبررسی و داوری قرار گرفت و موفق به کسب آرای موافق داوران برای جذب و استقرار در دوره رشد مقدماتی مرکز شده و برای تصویب نهایی به شورای مرکز رشد ارجاع داده شد.

لازم به ذکر است؛ معرفی ارقام جدید برنج با عملکرد و کیفیت مطلوب به همراه ویژگی هایی همچون مقاومت به ورس و زودرسی، همواره از مهم ترین اهداف تحقیقاتی این طرح می باشد.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

    نظرات