اولین جلسه کارگاه PowerPoint پیشرفته برگزار شد

اولین جلسه کارگاه PowerPoint پیشرفته برگزار شد

اولین جلسه کارگاه PowerPoint پیشرفته با حضور اعضاء محترم هیات علمی دانشکده توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر بهاره عمرانی در روز دوشنبه  مورخ ۹۹/۰۴/۲۳ به مدت ۴ ساعت برگزار گردید.
این کارگاه در راستای توانمند سازی اعضاء محترم هیات علمی در جهت پیشبرد اهداف دانشکده در روز دوشنبه  مورخ ۹۹/۰۴/۲۳ در سایت دانشجویی دانشکده برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات