فراخوان شرکت در نخستین جشنواره دانشجویی

فراخوان شرکت در نخستین جشنواره دانشجویی

فراخوان شرکت در نخستین جشنواره دانشجویی  در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری تهران به همراه ضمیمه در خصوص فراخوان شرکت در نخستین جشنواره دانشجویی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال می گردد.

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمائید
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات